Cansu ÇATMA BİLEN (LL.M)

Cansu Çatma Bilen, Bilkent Üniversitesinden 2017 yılında mezun olmuştur. Yasal stajından bu yana Dericioğlu & Eren Hukuk Bürosu’nda çalışmakta olup, fikri haklar alanında uzmanlaşmış avukat ve 2019 yılından bu yana Türk Patent ve Marka Kurumu nezdinde Marka Vekildir. 2022 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi nezdinde yüksek lisansını başarı ile tamamlamıştır ve halen Ankara Üniversitesi Fikri Mülkiyet Hukuku Doktora Programı öğrencilerindendir.

Global ve yerel müvekkillere online pazaryeri, tekstil, enerji, finans, inşaat, konaklama, yiyecek ve içecek sektörü gibi geniş bir endüstri yelpazesinde, marka, tasarım, patent ve alan adı uyuşmazlıkları kapsamında temsil etmektedir.

Fikri ve Sınai haklar kapsamında marka, patent, tasarım hakları, bu hakların korunması ve sınai haklardaki uyuşmazlıklardan kaynaklanan davalar, fikri hakların ticarileştirilmesi ve birleşme devralma sürecinde fikri haklar alanlarında uzmanlaşmıştır.